Business intelligence: Gør din data til værdifuld indsigt for din virksomhed

Med business intelligence har du mulighed for at samle dine forskellige datakilder ét sted, så du kan se et billede af, hvordan det går med din forretning. Se her, hvorfor business intelligence er så smart, og hvordan du kommer i gang med at anvende det i din egen forretning.

Business intelligence er et begreb, der dækker over, når store mængder data, der opsamles i en virksomhed, bliver omsat til viden, der kan bruges til at optimere denne. Det er forskellige, hvilke data, der er brugbare, hvorfor der anvendes forskellige målepunkter til at lokalisere den, data, der er relevant.

I denne artikel får du mere information omkring begrebet, hvordan daten lokaliseres og omsættes, samt hvordan du gør i praksis. Det er væsentligt, at du kender til de væsentligste punkter indenfor begrebet, hvis du vil have succes med at bruge den indsamlede data til at optimere din virksomhd.

Hvilke værktøjer anvendes til business intelligence?

Der findes flere forskellige værktøjer, der kan anvendes til at opsamle data. Det mest populære og udbredte indenfor business intelligence er Microsoft Power BI. Med Power BI får du mulighed for at opdage hidtil ukendte forretningsmuligheder og -områder, fordi det giver dig en dyb indsigt i din virksomhed.

En af fordelene ved at anvende et værktøj som dette er, at du får en unik indsigt i dine data, ligesom de bliver visualiseret på en måde, som gør, at de rent faktisk kan anvendes i praksis. Det er en fordel, da det ofte er uoverskueligt store mængder af data, der arbejdes med i forbindelse med business intelligence.

Microsoft Power BI analyserer dine data for dig, ligesom de efterfølgende puttes i kontekst. Det giver dig mulighed for at opnå den indsigt, der er nødvendig i forhold til at træffe afgørende beslutninger, så du kan effektivisere arbejdsgangene i virksomhed.

Samtidig får du med dette værktøj mulighed for at identificere flaskehalse, der gør, at arbejdskraft går tabt. På baggrund af den data, der bliver indsamlet, får du derfor mulighed for at opnå en unik indsigt i din virksomhed, så du kan sætte ind overfor de punkter, der skal optimeres for at udvikle din forretning.

Læs også:  Gadgets: 3 kaffemaskiner, der kan kobles til din smartphone

Hvordan integreres værktøjet?

Det er nemmere, end man måske skulle tro, at implementere værktøjet og integrere dataen. Faktisk understøtter Microsoft Power BI flere end 50 forskellige kilder til data, som kan kombineres på kryds og tværs for at få indsigt i de forskellige punkter, hvor der kan optimeres.

Værktøjet kan integreres med stort set alle gængse databaser som eksempelvis Microsoft Dynamic, Google Analytics og de fleste sociale medier. I stedet for rapportering i de enkelte systemer, samler Power BI dem i ét dashboard, hvor du kan kan få indsigt i den samlede datamængde.

Du får samtidig rapportering i realtid, hvilket er en stor fordel, fordi det giver dig et konkret øjebliksbillede af de forskellige dele af din virksomhed. Det kan dække forskellige elementer og afdelinger – eksempelvis aktive salgsordrer, produktion og lagerstatus.

Det er brugbart, fordi du får værdifuld indsigt i alle dele af din virksomhed i ét samlet overblik. Du kan altså se i realtid, hvordan din virksomhed præsterer nu og her, ligesom du kan sammenligne med forrige perioder, hvis du vil se, hvordan det står til i forhold til et konkret tidspunkt tidligere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

You May Also Like